عناصر متشکله (قانونی،مادی و معنوی) بزه کلاهبرداری

۱. عنصر قانونی بزه کلاهبرداری :عنصر قانونی بزه کلاهبرداری ماده ۱ قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری است و در تعریف بزه کلاهبرداری آمده است ” بردن مال دیگری از طریق توسل به وسیله متقلبانه با سوء نیت برای بردن مال دیگری” و قطعا توسل به وسیله متقلبانه برای فریب مالباخته از ارکان […]

عناصر متشکله (قانونی،مادی و معنوی) بزه کلاهبرداری بیشتر بخوانید »