بررسی ابعاد حقوقی و رفتار مادی جرم پولشوئی در قسمت کیفری اقتصادی

قانون جمهوری اسلامی ایران به تعریف دقیق جرم پولشویی نپرداخته است و مطابق کنوانسیون های بین المللی مثل کنوانسیون وین(کنوانسیون مبارزه با نقل و انتقال مواد مخدر و داروهای روانگردان کنوانسیون وین ۱۹۸۸) و مریدا ۲۰۰۳ که ایران نیز به آن پیوسته است، منظور از پولشویی در یک بیان ساده مخفی کردن منبع اصلی اموال […]

بررسی ابعاد حقوقی و رفتار مادی جرم پولشوئی در قسمت کیفری اقتصادی بیشتر بخوانید »